Kontakta oss
BRF & Fastighetsägare

Ventilation STOCKHOLM

Ditt val av ventilation i Stockholm. FTX - bra för plånbok och hälsa

Välkommen till FTX gruppen i Stockholm! Vi är specialiserade på att installera och reparera FTX, men kan också hjälpa till med andra ventilationssystem. Med våra utbildade och certifierade tekniker med lång erfarenhet i branschen säkerställer vi ett professionellt utfört arbete. Vi riktar in oss på privatpersoner såväl som företag.

Har du frågor om vår verksamhet, eller vill boka in ett kostnadsfritt hembesök?

Kontakta oss så återkommer vi inom kort!

Ventilation i Stockholm

Innebörden av ett välfungerande ventilationssystem

Vi spenderar stora delar av vårt liv inomhus, närmare upp emot 90% här i Norden. Du dör inte om luftkvaliteten är bristfällig, men däremot kan det leda till en försämrad livskvalitet. Vilka hälsoeffekter kan uppstå?

Nedsatt luftkvalitet. Otillräcklig ventilering i en byggnad kan leda till ansamling av damm, mögel och andra luftburna föroreningar. Dessa partiklar kan vara skadliga och kan orsaka problem med luftvägarna, allergiska reaktioner och förvärra astmatiska tillstånd.

Allergiska reaktioner. Dålig luftomsättning kan öka mängden allergener, som kvalster, mögelsporer och pollen. Personer med allergier kan då uppleva försämrade symptom, exempelvis nysattacker, kliande ögon och rinnande näsa.

Utmattning och huvudvärk. Dålig luftkvalitet kopplat till bristande ventilation kan leda till trötthet, huvudvärk och en känsla av yrsel. Detta är en direkt konsekvens av luftens förorenande ämnen samt en minskad tillgång till ren luft.

Anlitar du oss för att reparera ditt befintliga ventilationssystem, eller byta ut det mot FTX, förhindrar vi alla problem ovan. Vi ser till att du får en fräsch och ofta bytt inomhusluft.

Ventilation i stockholm
3 ventilationsschakt.

Ventilation i flerfamiljshus

Du kan som privatperson förvänta dig ett trevligt bemötande och kundorienterad service. Vi har erfarenhet av många olika situationer, och anpassar oss efter varje nytt uppdrag. Vi tycker också att bra ventilation ska finnas tillgänglig till ett överkomligt pris.

Många personer vistas i ett flerfamiljshus, däribland barn, vilket gör att tillgången till frisk luft blir ännu viktigare. Kanske planerar ni tillbyggnationer på huset, flyttat dit där ventilationen är anpassad för färre personer eller är missnöjda med er befintliga ventilation? Kontakta oss, så ordnar vi en lösning.

Ventilationsinstallatör jobbar i solnedgången.
ventilation stockholm

Ventilation på jobbet

Med installatörernas erfarenhet inom FTX garanterar vi en förbättrad luftkvalitet på er arbetsplats. Ett effektivt FTX-system cirkulerar inte bara frisk luft utan optimerar även energiförbrukningen. Minska energikostnaderna och stöd företagets hållbarhetsmål.

Bra ventilation är avgörande för att minska spridningen av luftburna föroreningar, vilket är särskilt viktigt i dagens arbetsmiljöer, där så stor del av all verksamhet sköts inomhus. Det förbättrar medarbetarnas hälsa, koncentration och generella välbefinnande, vilket leder till ökad produktivitet och minskad frånvaro.

Ventilation på kontor i Stockholm
Interiör i ett modernt kontorslandskap.

FTX - hållbart och kostnadseffektivt

FTX-systemet garanterar ett kontinuerligt utbyte av ren luft, samtidigt som det markant höjer fastighetens energieffektivitet. Våra moderna enheter är byggda för att återvinna värmen i den utgående luften, vilket reducerar det totala energibehovet och sänker era värmekostnader.

Även om det inledande priset för att installera ett FTX-ventilationssystem kan verka högt, är det en långsiktig investering som lönar sig. Inom fem år kan du ha balanserat ut kostnaden helt!Ett ständigt utbyte av luften innebär också ett effektivt skydd mot ansamling av skadliga luftburna partiklar och allergener. Detta skapar en renare och friskare miljö inomhus för alla som befinner sig i lokalen.

Installation och reparation av ventilation

Kostnadsfritt hembesök. Vi inleder med att besöka er bostad helt kostnadsfritt för att bedöma era unika förhållanden och diskutera behov och mål.

Planering av projektet. Baserat på besöket utarbetar vi en noggrann plan för hur ett FTX-system kan integreras i fastigheten. Vi presenterar en anpassad lösning komplett med kostnadskalkyler, en tidsplan och en prognos för hur mycket energi ni kan komma att spara.

Installation eller reparation. Våra certifierade tekniker ansvarar för installationen eller reparationen, med hjälp av modern utrustning och erfarenhet i ryggen.

Kvalitetskontroll. Vi avslutar med en omfattande kontroll av det nyligen installerade systemet för att garantera dess korrekta funktion och effektivitet. Vi kommer även att lära er systemet ordentligt för att ni ska känna er säkra.

OVK-besiktning

Utöver installation och reparation av ventilationssystem, erbjuder vi också OVK-besiktning. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Varje byggnads ägare har ett ansvar att utföra en sådan enligt lagstiftning varje tredje eller sjätte år, beroende på byggnaden och verksamheten. Kontrollen måste göras av en av staten certifierad kontrollant.

Våra erfarna kontrollanter på FTX gruppen gör mer än gärna din OVK-besiktning. Med vår erfarenhet och nödvändiga certifikat, är vårt mål att skydda de som vistas i huset från komplikationerna som uppstår i samband med bristfällig ventilation. Du väljer själv om du vill vara med under OVK-besiktningen eller inte.

Radonsanering

Utöver våra tjänster inom ventilation erbjuder vi mätning och sanering av radon. Vi exponeras dagligen för radon, en naturlig strålning som i förhöjda koncentrationer kan vara hälsofarlig. I Sverige uppskattas det att nästan en femtedel av alla hus har radonnivåer som överskrider de rekommenderade gränsvärdena, vilket kan leda till en förhöjd risk för lungcancer.

Vår erfarenhet i området gör oss till ett säkert val. Genom att välja våra tjänster får du tillgång till vår moderna utrustning och omfattande kunskap. Har du anledning att tro, eller redan bekräftat, att din bostad har farliga nivåer av radon? Vi är redo att bistå dig på ett effektivt och prisvärt sätt.

Har du behov av våra tjänster inom ventilation eller sanering av radon i Stockholm? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss via formuläret så återkommer vi med mer information.

Tack! Vi har fått ditt meddelande och återkommer så snart vi kan.
Oops! Något gick fel. Testa att fylla i och skicka formuläret igen.